Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
принципи діяльності
умови членства
правила надання фінансових послуг
споживачам фінансових послуг
органи управління
контактна інформація
звітність та аудит за 2020 рік
звітність та аудит за 2019 рік
звітність та аудит за 2018 рік
звітність та аудит за 2017 рік
звітність та аудит за 2016 рік
звітність та аудит за 2015 рік
звітність та аудит за 2014 рік
звітність та аудит за 2013 рік
звітність та аудит за 2012 рік
звітність та аудит за 2011 рік
 


 Заснована згідно рішення установчих зборів (Протокол № 1 від 22 квітня 2003 року) і діє на підставі Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про кредитні спілки", „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення ", інших законів України та виданих відповідно до них нормативно-правових актів.Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи: серія А00 № 192169 від 22.05.2003 року. Номер запису свідоцтва: 1 057 120 0000 000160. Свідоцтво Держфінпослуг про реєстрацію фінансової установи: № 14100630 КС № 388 від 20.07.2004р.

Повне найменування відповідно до установчих документів:
КРЕДИТНА СПІЛКА « СОСНИЦЬКА»
Код за ЄДРПОУ:
 26383047

Код території за КОАТУУ: 7424955100

Поштовий індекс: 16100

Область: Чернігівська

Район: Корюківський 

Населений пункт: селище міського типу Сосниця Вулиця, номер будинку: Троїцька , будинок 21.

 

Відомості про власників істотної участі: власники істотної участі відсутні

Відомості про відокремлені підрозділи: відсутні

Вид господарської діяльності, на провадження якого видана ліцензія:

НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ 

(початок дії ліцензії 04.04.2017, строк дії ліцензії - безстроковий, тип ліцензії - дійсна)

Інформація про включення до державного реєстру фінустанов:

Свідоцтво про реєстрацію фінустанови: КС №388, реєстраційний номер 14100630 видане 20.07.2004 року.

Перелік фінансових послуг, що надаються Кредитною  спілкою "Сосницька"

Надання коштів у позику,  в тому числі і на умовах фінансового кредиту

Порядок та умови надання  зазначених  фінансових послуг містяться  у Положенні про фінансові послуги кредитної спілки "Сосницька" та примірних договорах про надання фінансових послуг, які знаходяться на цьому вебсайті  у розділі "Надання фінансових послуг"

При наданні фінансових послуг кредитна спілка керується вимогами підпункту 165.1.29 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України, згідно яких до загального місячного (річного ) оподаткованого доходу члена кредитної спілки - платника податку  не включаються, зокрема, основна сума внеску ( вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, яка повертається члену кредитної спілки, а також основна сума кредиту, що отримується членом кредитної спілки (протягом строку дії договору).

Відповідно до підпункту 170.4.1. пункту 170.4 статті 170 Податкового кодексу України кредитна спілка є податковим агентом члена кредитної спілки- платника  податку під час нарахування на його користь доходів у вигляді процентів за користування внеском (вкладом) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, і сплачує ( перераховує) до бюджету у строки. визначені цим Кодексом для місячного податкового періоду, загальну суму податку, нарахованого  за ставкою 18%, визначеною пунктом 167.1 статті 167 цього Кодексу, із загальної суми процентів, нарахованих за податковий (звітний) місяць на суми вкладів ( депозитів) членів кредитної спілки у кредитній спілці.Також, таких доходів у вигляді процентів стягується віййськовий збір у розмірі 1,5% відповідно до пункту 16 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України.

Вимоги до осіб, які надають додаткові та супутні послуги, необхідність отримання яких може бути пов'язана з укладенням договору про споживчий кредит, та до відповідних договорів укладення яких є умовою надання (подальшого обслуговування) споживчого кредиту, а також правила співпраці кредитної спілки з такими особами, відсутні оскільки укладення договорів про споживчий кредит не пов'язано з необхідністю отримання споживачем додаткових чи супутніх послуг третіх осіб.


Відомості про прийняття рішення про ліквідацію спілки - Спілка в стадії ліквідації на даний момент не перебуває.

 

Інформація про кредитне посередництво - Відсутня.

 

Відомості про порушення провадження в справі про банкрутство, застосування процедури санації кредитної спілки: Справа про банкрутство  не порушувалася, процедура санації не застосовувалася.

Інформація про корисні сайти: НАКСУ- www.unascu.org.ua , ОКС НАКСУ -wwww.oks.naksu.orgНацкомфінпослуг www.nfp.gov.ua, Держфінмоніторинг -www.sdfm.gov.ua.

Орган, який здійснює державне регулювання щодо діяльності кредитної спілки:
Національний  банк України (НБУ) адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська буд. 9, Телефон: 0800 505 240. e-mail: nbu@bank.gov.ua 

Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2020 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2019 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2018 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2017 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2016 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2015 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2014 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2013 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2012 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2011 рік


   
   
Національна асоціація кредитних спілок України